Geachte inwoners,

Als burgemeester van een kleine gemeente in Frankrijk, neem ik de vrijheid om middels dit schrijven het Frans-Nederlandse project aan u voor te leggen, waartoe de gemeenteraad heeft besloten.

Wij zijn een plattelandsgemeente met een afnemende bevolking en we zien sinds een aantal jaren de komst van inwoners uit België en Nederland die huizen kopen om hier hun pensionering door te brengen. Zij worden aangetrokken door de authenticiteit en schoonheid van ons landschap en de nog bewaard gebleven rust van het platteland.
Wij Fransen zijn blij deze nieuwe inwoners te ontvangen, met wie we hartelijke contacten hebben. Maar de taalbarrière vormt vaak een handicap voor deze nieuwe landgenoten, ondanks hun bereidwilligheid om te integreren in de locale bevolking.

Zo heeft de gemeenteraad unaniem besloten om in de oude onderwijzerswoning boven het gemeentehuis een gemeenschappelijke ruimte in te richten voor ontmoetingen en uitwisseling van culturen en tradities.
Wij willen dat deze ruimte het centrale punt wordt van wat we de Frans-Nederlandse cirkel van ontmoeting en onderlinge hulp in de Combrailles zouden kunnen noemen. Combrailles omdat onze kleine regio in dit departement zo heet. Bovendien zouden, als ze dat willen, alle gemeenten van onze gemeenschap “Gemeenschap van Gemeenten van het gebied van Saint Eloy” er ook onderdeel van uit kunnen gaan maken en er ontmoetingen en feesten voor Franse en Nederlandse families organiseren.

De post van zijne excellentie de ambassadeur van Nederland in Frankrijk vindt ons project interessant. We zoeken nu in de eerste plaats deelnemers voor onze associatie, voordat we iets gaan organiseren, voorop gesteld dat de gezondheidssituatie activiteiten als ontmoetingen, uitstapjes, spelen, volksdansen enz. weer toelaat.

Wat vindt u ervan? Uw mening over ons initiatief is belangrijk voor ons. Laat deze weten door middel van een reactie, hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands aan:
denis.astruc@aliceadsl.fr

Met de meeste hoogachting,
Denis Astruc, burgemeester.